บริษัท ไทยสากลมีเดีย จำกัด  Thaisakol Graphic Center Co.,Ltd.  E-mail: thaisakolmedia@hotmail.com  
| หน้าแรก | Travel | สินค้า | บริการ | ผลงาน | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | สมัครงาน | สาระน่ารู้ | รวมlink |

แนวคิดในการออกแบบ

ศิลปะ Arts
     
  ศิลปะ คือศาสตร์แห่งการแสดงออกจากจินตนาการและอารมณ์ เพื่อความสุขทางใจ
 
 
     
 
               " การสื่อความหมาย จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในงานศิลปะ "
 
     
 

คุณค่าของศิลปะขึ้นอยู่กับความหมายที่สื่อมาจากตัวศิลปินผู้รังสรรค์ผลงานไม่ว่าจะเป็น
การสื่อความหมายแบบตรงไปตรงมา หรือสื่อความหมายแบบแอบแฝง
 

     พอเรารู้ความหมายแล้ว คราวนี้ก็ลองมาเรียนรู้ประเภทของศิลปะแบบคร่าว ๆ
กันสักหน่อย ศิลปะถูกแบ่งออกเป็น 2 สาขาใหญ่ ๆ ได้แก่
 

 
     
 

      1. วิจิตรศิลป์ (Fine Arts)

เป็นศิลปะสาขาที่ตอบสนองต่อความต้องการทางจิตใจเป็นหลักแบ่งออกเป็น
3 สาขา ย่อยคือ

           ทัศนศิลป์ (Visual Arts) เป็นงานศิลปะที่สื่อให้เราได้
รับรู้จากการมองเห็นได้แก่

                 - จิตรกรรม
                 - ประติมากรรม
                 - หัตถกรรม
                 - ภาพพิมพ์
           โสตศิลป์ (Audio Arts) เป็นศิลปะที่สื่อให้เราได้รับรู้จาก
การได้ยิน หรือ การอ่านจากตัวอักษร ได้แก่

                 - ดนตรี
                 - วรรณคดี
           โสตทัศนศิลป์ (Audio Visual Arts)เป็นศิลปะที่สื่อให้
้เราได้รับรู้จากการแสดง ซึ่งปัจจุบันมีมากมายหลายแขนง เช่น ภาพยนต์
วิดีทัศน์ ซึ่งศิลปะสาขานี้มักจะต้อง พึ่งพาเทคโนโลยีเป็นหลัก

 

 
 

      2. ประยุกต์ศิลป์ (Applied Arts)

เป็นศิลปะสาขาที่ตอบสนองความต้องการของคนเราเป็นหลัก
                - สถาปัตยกรรม (Architecture) เป็นศิลปะที่เกี่ยวจ้องกับการออกแบบพื้นที่ว่าง เพื่อตอบสนอ
งความต้องการทางด้านการอยู่อาศัยเป็นเรื่องหลัก
                - ศิลปะอุตสาหกรรม (Industrial Design) เป็นศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ตอบสนองประโยชน์ใช้สอยของ คนเราในชีวิตประจำวัน บางครั้งก็มีเรื่องของธุรกิจเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ เข้ามามีอิทธิพลในงานประเภทนี้ งานออกแบบ
กราฟฟิก ในทุกวันนี้จัดอยู่ในหมวด ของศิลปะอุตสาหกรรม

 
     
  หลังจากเราพอจะรู้จักศาสตร์แห่งศิลปะกันพอสมควรแล้ว คราวนี้เราลองมาดูความหมาย
ของการออกแบบ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในหนังสือเล่มนี้เลยก็ว่าได้
 
     
 

การออกแบบ (Design)

การออกแบบ (Design) คือศาสตร์แห่งความคิด การแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ เพื่อสนองต่อจุด
มุ่งหมาย และนำกลับมาใช้งานได้อย่างน่าพึงพอใจ

          คราวนี้ประเด็นอยู่ที่คำว่า " พึงพอใจ " ความพึงพอใจนั้นมองหลัก ๆ มีอยู่ทั้งหมด
3 ประเด็นสำคัญคือ

 
     
 

      1. ความสวยงาม (Asthetic)

เป็นความพึงพอใจแรกที่คนเราสัมผัสได้ก่อน มนุษย์เราแต่ละคนต่างมีการรับรู้เรื่องความ
สวยงามและความพึงพอใจในเรื่องของความงามได้ไม่เท่ากัน ความงามจึงเป็นประเด็นที่
ถกเถียงกันมาก และไม่มีกฎเกณฑ์การตัดสินใด ๆ ที่เป็นตัวกำหนดความแน่ชัดลงไป แต่
เชื่อว่างานที่มีการจัดองค์ประกอบที่ดี คนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าสวยงามได้เหมือน ๆ กัน

      2. มีประโยชน์ใช้สอยที่ดี (Function)

การมีประโยชน์ใช้สอยที่ดีนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากในงานออกแบบทุกประเภท เช่น ถ้าเป็น
การออกแบบผลิตภัณฑ์เก้าอี้ เก้าอี้นั้นจะต้องนั่งสบาย ถ้าเป็นบ้าน บ้านนั้นจะต้องอยู่แล้วไม่
รู้สึกอึดอัด ถ้าเป็นงานกราฟฟิกสื่อสิ่งพิมพ์ ตัวหนังสือที่อยู่ในงาน จะต้องอ่านง่าย ไม่ต้องถึง
ขั้นเพ่งสายตา ถึงจะเรียกได้ว่าเป็นงานออกแบบที่มีประโยชน์ใช้สอยที่ดีได้ เป็นต้น

      3. มีแนวความคิดในการออกแบบที่ดี (Concept)

แนวความคิดในการออกแบบที่ดีนั้นคือ หนทางความคิดที่ทำให้งานออกแบบที่ได้ ตอบสนอง
ต่อความรู้สึกพอใจ ชื่นชม เรื่องนี้บางคนให้ความสำคัญมาก บางคนให้ความสำคัญน้อย บาง
คนไม่ให้ความสำคัญ ให้แค่ 2 ข้อแรกก็พอ แต่เชื่อไหมว่างานออกแบบ บางครั้งจะมีคุณค่า
(Value) มากขึ้น ถ้าได้ออกแบบงานจากแนวความคิดที่ดี

ที่มา http://student.nu.ac.th/nackie/Instruction/overview.html


บทความอื่นที่น่าสนใจ
 • ขายที่ดิน (หมู่บ้านวิชิตนคร) ซอย 39 ราคาถูก ถมที่แล้ว
 • รับทำป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 • พระราชบัญญัติการเสียภาษีป้าย
 • ข้อควรรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New product development)
 • เทคนิคการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging)
 • เทคนิคการทำป้ายไฟ LED(สำหรับเชียร์)
 • เทคนิคการออกแบบป้าย Banner ที่ถูกต้อง
 • การเช็คตลับหมึกและผงหมึกเบื้องต้น
 • เทคนิคการ write Label ลงแผ่น CD และ DVD
 • วิธีรักษาและการป้องกันการดูแลรักษาเครื่อง Printer Inkjet ให้ใช้ได้นาน
 • เทคนิคในการเพิ่มประสิทธิภาพในการพิมพ์
 • เคล็ดลับการประหยัดต้นทุนในงานพิมพ์
 • เราควรเลือกติดตั้งแท้งค์ปริ้นเตอร์(Printer)เมื่อไร
 • วิธีการถ่ายภาพบุคคลและภาพ Portrait ให้ออกมาสวยงาม
 • Difference between the RGB color VS CMYK
 • Preparing images for Inkjet Printing
 • อ่านบทความทั้งหมด  สินค้า/Prduct
  Travel
  ตรายาง/Rubber stamp
  งานพิมพ์
  ป้ายโฆษณาDisplay
  ป้ายตัวอักษรโลหะ
  Inkjet/อิงค์เจท
  เช่า/ขายชุดจีน
  ตัวอย่างแบบตรายาง
  รับงานแสดงรำจีน
  Printer/เครื่องพิมพ์
  Software/โปรแกรม
  รวมความรู้
  Tip Photoshop Design
  เทคนิคการติดสติกเกอร์
  เทคนิคการติดสติกเกอร์รถยนต์
  การติดสติกเกอร์ลงกระจก
  Joinus: สมัครงาน สมัครงาน
  สถานที่ท่องเที่ยว: กรุงเทพฯ เชียงใหม่
  Bangkok Chiangmai
  สินค้า: ตรายาง นามบัตร งานพิมพ์ ป้ายตู้ไฟ ป้ายโฆษณาDisplay บิลใบเสร็จ ตัดสติกเกอร์ Inkjet/อิงค์เจท เช่า/ขายชุดจีน รับงานแสดงรำจีน Printer/เครื่องพิมพ์ Software/โปรแกรม
  สินค้าราคาถูก: รับทำป้ายโฆษณา รับทำนามบัตร รับทำตรายาง รับพิมพ์สติกเกอร์ รับพิมพ์โบรชัวร์ รับพิมพ์เมนู อิงค์เจท/Inkjet ป้ายอักษรโลหะ ป้ายตัวอักษรสแตนเลส ป้ายตัวอักษรสังกะสี ป้ายตัวอักษรทองเหลือง ป้ายตัวอักษรLED ป้ายกล่องไฟ ป้ายตู้ไฟ ป้าย Display ป้าย POP ป้ายกัดกรด ป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ป้ายนีออนไลท์ สมัครงาน ตัวอย่างนามบัตร ตัวอย่างตัวอักษรสแตนเลส ตัวอย่างตัวอักษรสังกะสี ตัวอย่างตัวอักษรทองแดง ตัวอย่างป้ายกล่องไฟ businesscards
  ความรู้: Tip Graphic Design สาระน่ารู้ เทคนิคการติดสติกเกอร์ การติดสติกเกอร์รถยนต์ การติดสติกเกอร์ลงกระจก เรียนภาษาจีน เรียนภาษาญี่ปุ่น Travel Guide In Thailand
  บริการจองที่พัก: ในประเทศ
  บริษัท ไทยสากลมีเดีย จำกัด ที่อยู่:1489 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 E-mail: thaisakolmedia@hotmail.com  
  Tel. 02-391-0154,02-392-3188 Fax. 0-2392-1180 Mobile:086-375-0005 Thaisakol Graphic Center Co.,Ltd. Copyright © 2007-2010 thaisakolgp.com