บริษัท ไทยสากลมีเดีย จำกัด  Thaisakol Graphic Center Co.,Ltd.  E-mail: thaisakolmedia@hotmail.com  
| หน้าแรก | Travel | สินค้า | บริการ | ผลงาน | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | สมัครงาน | สาระน่ารู้ | รวมlink |

เทคนิคในการพิมพ์ระบบดิจิตอล(Digital Printing)

เทคโนโลยีที่ใช้ในการพิมพ์ระบบดิจิตอล


 เทคโนโลยีการพิมพ์ระบบดิจิตอล  เป็นวิวัฒนาการการพิมพ์ยุคใหม่  เพราะอาศัยเทคนิคการพิมพ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้แม่พิมพ์อีกต่อไป  ปัจจุบันเครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอลกำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายกับวัสดุสิ่งพิมพ์กระดาษ  ตัวอย่างของเครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอล ได้แก่ พรินเตอร์ Ink jet และพรินเตอร์เลเซอร์ เป็นต้น  การนำเครื่องพิมพ์แบบดิจิตอลมาใช้ในการพิมพ์สิ่งทอนั้นยังคงมีข้อจำกัดอยู่มาก  และต้องมีการลงทุนการวิจัยและพัฒนาด้านนี้อีกมาก   ในปัจจุบันข้อจำกัดของการพิมพ์ระบบดิจิตอลคือ ความเร็วที่ยังสู้การพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์สกรีนทรงกระบอกไม่ได้  แต่มีข้อได้เปรียบถ้าหากนำมาใช้ในการพิมพ์ปรู๊ฟสี  ซึ่งทำให้ลดต้นทุนการผลิตลงได้มากและช่วยทำให้ประหยัดเวลา  เพราะไม่มีความจำเป็นต้องเตรียมแม่พิมพ์  แต่ข้อจำกัดอันสำคัญคือความเร็วในการพิมพ์ที่ค่อนข้างช้าโดยเฉลี่ย 2 ตร.ม./นาที  ในขณะที่อัตราเร็วของการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์สกรีนทรงกระบอกเฉลี่ยอยู่ที่ 39 ตร.ม./นาที  ทำให้การเจริญเติบโตของตลาดเครื่องพิมพ์ดิจิตอลสำหรับการพิมพ์สิ่งทอมีอัตราการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างต่ำ  ส่วนใหญ่จะเป็นตลาดสำหรับการพิมพ์ปรู๊ฟ พิมพ์ภาพศิลปะบนเสื้อผ้า และการพิมพ์ที่มีจำนวนออเดอร์ต่ำและต้องการความรวดเร็วในการส่งมอบ

เทคโนโลยีการพิมพ์ระบบพ่นหมึก
 หลักการทำงานของเครื่องพิมพ์ระบบพ่นหมึกนั้น  หัวพิมพ์จะทำหน้าที่สร้างละอองหมึกที่มีขนาดเล็กๆ และจะถูกพ่นออกทางปลาย nozzles ที่มีขนาดเล็กๆ ละอองหมึกพิมพ์เหล่านี้จะถูกบังคับให้พุ่งตกลงในตำแหน่งที่ต้องการบนวัสดุพิมพ์ได้อย่างแม่นยำ  ระบบการพิมพ์แบบพ่นหมึกสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
1. ระบบพ่นหมึกแบบต่อเนื่อง (Continuous ink jet)
เทคนิคของการพิมพ์แบบนี้  หมึกพิมพ์จะถูกพ่นออกมาตลอดเวลา  ละอองหมึกพิมพ์จะถูก
ชาร์จให้มีประจุด้วย Charge electrode  หลังจากนั้นหมึกพิมพ์จะถูกบังคับให้เคลื่อนที่เบี่ยงเบนด้วย Deflection plate ให้ไปตกลงบนกระดาษพิมพ์ในตำแหน่งที่ต้องการ
2.  ระบบพ่นหมึกตามสั่ง (Drop on demand)
หลักการทำงานของเครื่องพิมพ์แบบนี้  ละอองหมึกจะถูกพ่นออกมาเมื่อถูกสั่ง  โดยที่ละออง
หมึกจะถูกพ่นออกมาทีละหยด  ทุกหยดจะถูกนำไปใช้หมด  ระบบการพิมพ์แบบนี้ไม่จำเป็นต้องชาร์จประจุหมึกเหมือนกับระบบพ่นหมึกแบบต่อเนื่อง  จึงสามารถใช้พิมพ์สีน้ำ (สีรีแอคทีฟ, สีแอซิด)
การประยุกต์เครื่องพิมพ์ระบบพ่นหมึกในการพิมพ์วัสดุสิ่งทอ
 การพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์ระบบดิจิตอล  มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มธุรกิจสิ่งพิมพ์กระดาษมากกว่า  ทั้งนี้เพราะมีขนาดตลาดที่ใหญ่มากประมาณ 1 แสนล้านดอลล่าร์        ผู้ผลิตหัวพิมพ์ส่วนใหญ่แทบจะไม่ให้ความสนใจที่จะลงทุนทำวิจัยพัฒนาเพื่อผลิตหัวพิมพ์ที่มีขนาดใหญ่ที่เหมาะสำหรับพิมพ์สิ่งทอ  กลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกค้าในธุรกิจสิ่งทอที่สามารถนำเครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอลเพื่อนำไปใช้งานต่างๆ เช่น
1. งานออกแบบและพิมพ์ปรู๊ฟสี
2. พิมพ์ภาพศิลปะบนเสื้อผ้า
3. พิมพ์งานที่มีออเดอร์ไม่เกิน 300 ตร.ม.
4. พิมพ์งานที่ต้องการความรวดเร็วในการส่งมอบ
บริษัทเครื่องพิมพ์สำหรับพิมพ์สิ่งทอที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไป ได้แก่ บริษัท Seiron  ผลิตภายใต้
เครื่องหมายการค้า Muloh RJ-501  เครื่องพิมพ์ชนิดนี้สามารถพิมพ์ผ้าได้หน้ากว้าง 39 นิ้ว  ความละเอียดให้เลือกระหว่าง 180 dpi หรือ 360 dpi  สำหรับบริษัท Stork ของฮอลแลนด์ ปัจจุบันเป็นผู้นำด้านเครื่องพิมพ์ Ink jet สำหรับการพิมพ์ปรู๊ฟสี

สูตรหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอล
หมึกพิมพ์สำหรับนำมาใช้กับเครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอลนั้น  จำเป็นต้องให้ความพิถีพิถันในการ
เตรียมเป็นพิเศษ  ทั้งนี้เพราะหมึกพิมพ์ต้องมีสมบัติพิเศษที่แตกต่างจากหมึกพิมพ์สำหรับพิมพ์ซิลค์สกรีนทั่วไป เช่น สมบัติแรงตึงผิวของหมึกพิมพ์ และสมบัติการแห้งตัวของหมึกพิมพ์ต้องเหมาะสม  สมบัติแรงตึงผิวของหมึกพิมพ์นั้นจะเป็นตัวควบคุมไม่ให้ละอองหมึกพิมพ์ยุบตัวหรือแตกเสียก่อน  ก่อนที่จะพุ่งไปตกลงบนวัสดุพิมพ์  ส่วนสมบัติการแห้งตัวของหมึกพิมพ์ก็ต้องควบคุมให้มีความเหมาะสมด้วย  ทั้งนี้เพราะถ้าหมึกพิมพ์แห้งตัวเร็วจนเกินไปก็อาจจะทำให้ปลายของท่อส่งหมึกนั้นเกิดการอุดตันเกิดขึ้น  แต่ถ้าหมึกพิมพ์แห้งช้าจนเกินไปก็อาจจะทำให้ลายพิมพ์บนวัสดุพิมพ์นั้นไม่ชัดเจนเนื่องจากการแพร่ของหมึกพิมพ์
หมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง Ink jet นั้น ส่วนใหญ่จะใช้สีรีแอคทีฟ และสีดิสเพิส  แต่ปัจจุบันบริษัท
พิมพ์สิ่งทอนิยมพิมพ์พิกเมนท์มากกว่า  เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตถูกกว่าและการพัฒนาหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Ink jet นั้น ก็ยังพบว่ามีอุปสรรคสำคัญ คือปัญหาการตกตะกอนของหมึกพิมพ์พิกเมนท์  ซึ่งทำให้เกิดปัญหาการอุดตันของท่อส่งหมึกเป็นประจำ  ในปัจจุบันจึงยังไม่พบว่ามีการใช้หมึกพิมพ์พิกเมนท์อย่างแพร่หลาย         อย่างไรก็ตามบริษัท Dupont กำลังพัฒนาหมึกพิมพ์พิกเมนท์อยู่  คาดว่าจะสามารถวางจำหน่ายได้ประมาณกลางปี 2543 นี้

การพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีระบบดิจิตอลนั้น  หมึกพิมพ์จะถูกพ่นลงบนตำแหน่งเดียวกันบนวัสดุ
พิมพ์หลายๆ ครั้ง  จนกว่าจะได้เฉดสีตามต้องการ  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการพิมพ์ด้วยซิลค์สกรีนที่หมึกพิมพ์แต่ละเฉดสีจะถูกพิมพ์ลงบนวัสดุสิ่งพิมพ์เพียงครั้งเดียวและได้เฉดสีตามต้องการทันที  ทำให้อัตราเร็วของการพิมพ์ซิลค์สกรีนยังได้เปรียบอยู่มาก  จึงอาจจะสรุปได้ว่าการนำเทคโนโลยีการพิมพ์ระบบดิจิตอลมาใช้ในการพิมพ์สิ่งทอจึงอาจจะยังไม่มีข้อได้เปรียบมากนัก  ยกเว้นในกรณีที่ออร์เดอร์ที่ได้รับนั้นต้องการส่งมอบทันที

เปรียบเทียบจุดเด่นระหว่างเทคโนโลยีระบบพ่นหมึกตามสั่งแบบต่อเนื่อง
จุดเด่นของเทคโนโลยีทั้ง 2 แบบ คือเป็นเทคนิคการพิมพ์แบบไม่สัมผัส (Non-impact printing) จึงไม่ต้องการแม่พิมพ์ในการถ่ายโอนหมึกพิมพ์ลงบนวัสดุที่ต้องการพิมพ์และไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะพิมพ์  และที่สำคัญขั้นตอนในการพิมพ์ก็ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน  แต่ความเร็วในการพิมพ์ระหว่างระบบพ่นหมึกตามสั่งและระบบพ่นหมึกแบบต่อเนื่องต่างกัน  โดยที่ระบบพ่นหมึกแบบต่อเนื่องสามารถพิมพ์ด้วยความเร็วสูงกว่า  ด้วยความถี่ของละอองหมึกพิมพ์ที่พ่นออกมาสูงถึง 100 KHz     ในขณะที่ระบบพ่นหมึกตามสั่งมีความถี่จำกัดอยู่ที่ 10 KHz  นอกจากนี้โอกาสที่จะเกิดการอุดตันก็น้อยกว่าเพราะละอองหมึกพิมพ์จะถูกพ่นออกมาตลอดเวลา  แต่ข้อได้เปรียบของเครื่องพิมพ์พ่นหมึกแบบตามสั่ง คือมีอุปกรณ์น้อยกว่า ทำให้ประกอบง่าย  ราคาของเครื่องพิมพ์ประเภทนี้จึงต่ำกว่า

ศักยภาพของการพิมพ์ผ้าด้วยเทคโนโลยีระบบดิจิตอลในระดับอุตสาหกรรม
 การพิมพ์ระบบดิจิตอลในระดับ Production scale เป็นการลงทุนที่ต้องการงบลงทุนสูง  แต่ก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศอุตสาหกรรมที่ต้นทุนค่าแรงสูง เช่น ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น โรงงานพิมพ์ผ้าระบบดิจิตอลแห่งแรกของโลกก็อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเช่นกัน คือบริษัท Seiren  บริษัทอ้างว่าสามารถผลิตผ้าพิมพ์ล็อตเล็กๆ ที่ตลาดสามารถรับราคาขายได้  กลยุทธ์การทำธุรกิจของบริษัท Seiren นอกจากลงทุนติดตั้งเครื่องพิมพ์ผ้าระบบดิจิตอลแล้ว  ยังได้นำเทคโนโลยี CAD และ 3D มาใช้ในการออกแบบการผลิต  รวมทั้งควบคุมคุณภาพด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และตัดผ้าด้วยเครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ  บริษัท Seiren ได้แสดงความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีติดตั้งระบบเครือข่ายระหว่าง Retail stores ผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป   นักคอมพิวเตอร์ที่ดูแลด้านซอฟแวร์ออกแบบและบริษัท Seiren เอง  โดยอาศัยเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิตทำให้ Seiren สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้  ทำให้ต้นทุนการพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอลสามารถแข่งขันกับเครื่องพิมพ์ระบบโรตารีสกรีนได้  โดยเฉพาะออร์เดอร์ที่มีขนาดระหว่าง 300 เมตรต่อสีที่มีต้นทุนการผลิตเท่ากัน  แต่ด้วยเทคโนโลยีทำให้ Seiren สามารถผลิตสินค้าที่มีต้นทุนรวมได้เปรียบกว่า
 การทำธุรกรรมในโลกปัจจุบันได้เปลี่ยนโฉมหน้าไปจากเดิม  การติดต่อระหว่างกันนิยมใช้ระบบออนไลน์มากขึ้น  ซึ่งเทคโนโลยีการพิมพ์แบบดิจิตอลสามารถผสมผสานกลมกลืนเข้ากับเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี  แบบลายในปัจจุบันนิยมออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์  ภาพคอมพิวเตอร์สามารถเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของ Dot format ซึ่งเป็นคำสั่งการทำงานของเครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอล คำสั่งที่อยู่ในรูป Dot format สามารถส่งออนไลน์ไปยังโรงงานพิมพ์ผ้าโดยตรง  จะเห็นว่าการพิมพ์ระบบดิจิตอลเป็นเทคโนโลยีการพิมพ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับระบบการพิมพ์แบบ Quick response เพื่อช่วยให้การจัดการผลิตได้อย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะสินค้าที่ผลิตตามสั่ง สินค้าแฟชั่น ป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ต่างๆ และสินค้าหรูที่ผลิตในจำนวนจำกัด  สินค้าในลักษณะนี้จำเป็นต้องการการส่งมอบรวดเร็วและมีคุณภาพสูง

ที่มา : บทความเรื่อง เทคโนโลยีการพิมพ์ระบบดิจิตอล (Digital Printing Technology)
         โดย ดร.กาวี  ศรีกูลกิจ : ภาควิชาวัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
         นิตยสารคัลเลอร์เวย์ ฉบับที่ 29 กรกฎาคม-สิงหาคม 2543
         นิตยสารคัลเลอร์เวย์ ฉบับที่ 30 กันยายน-ตุลาคม 2543


บทความอื่นที่น่าสนใจ
 • ขายที่ดิน (หมู่บ้านวิชิตนคร) ซอย 39 ราคาถูก ถมที่แล้ว
 • รับทำป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 • พระราชบัญญัติการเสียภาษีป้าย
 • ข้อควรรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New product development)
 • เทคนิคการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging)
 • เทคนิคการทำป้ายไฟ LED(สำหรับเชียร์)
 • เทคนิคการออกแบบป้าย Banner ที่ถูกต้อง
 • การเช็คตลับหมึกและผงหมึกเบื้องต้น
 • เทคนิคการ write Label ลงแผ่น CD และ DVD
 • วิธีรักษาและการป้องกันการดูแลรักษาเครื่อง Printer Inkjet ให้ใช้ได้นาน
 • เทคนิคในการเพิ่มประสิทธิภาพในการพิมพ์
 • เคล็ดลับการประหยัดต้นทุนในงานพิมพ์
 • เราควรเลือกติดตั้งแท้งค์ปริ้นเตอร์(Printer)เมื่อไร
 • วิธีการถ่ายภาพบุคคลและภาพ Portrait ให้ออกมาสวยงาม
 • Difference between the RGB color VS CMYK
 • Preparing images for Inkjet Printing
 • อ่านบทความทั้งหมด  สินค้า/Prduct
  Travel
  ตรายาง/Rubber stamp
  งานพิมพ์
  ป้ายโฆษณาDisplay
  ป้ายตัวอักษรโลหะ
  Inkjet/อิงค์เจท
  เช่า/ขายชุดจีน
  ตัวอย่างแบบตรายาง
  รับงานแสดงรำจีน
  Printer/เครื่องพิมพ์
  Software/โปรแกรม
  รวมความรู้
  Tip Photoshop Design
  เทคนิคการติดสติกเกอร์
  เทคนิคการติดสติกเกอร์รถยนต์
  การติดสติกเกอร์ลงกระจก
  Joinus: สมัครงาน สมัครงาน
  สถานที่ท่องเที่ยว: กรุงเทพฯ เชียงใหม่
  Bangkok Chiangmai
  สินค้า: ตรายาง นามบัตร งานพิมพ์ ป้ายตู้ไฟ ป้ายโฆษณาDisplay บิลใบเสร็จ ตัดสติกเกอร์ Inkjet/อิงค์เจท เช่า/ขายชุดจีน รับงานแสดงรำจีน Printer/เครื่องพิมพ์ Software/โปรแกรม
  สินค้าราคาถูก: รับทำป้ายโฆษณา รับทำนามบัตร รับทำตรายาง รับพิมพ์สติกเกอร์ รับพิมพ์โบรชัวร์ รับพิมพ์เมนู อิงค์เจท/Inkjet ป้ายอักษรโลหะ ป้ายตัวอักษรสแตนเลส ป้ายตัวอักษรสังกะสี ป้ายตัวอักษรทองเหลือง ป้ายตัวอักษรLED ป้ายกล่องไฟ ป้ายตู้ไฟ ป้าย Display ป้าย POP ป้ายกัดกรด ป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ป้ายนีออนไลท์ สมัครงาน ตัวอย่างนามบัตร ตัวอย่างตัวอักษรสแตนเลส ตัวอย่างตัวอักษรสังกะสี ตัวอย่างตัวอักษรทองแดง ตัวอย่างป้ายกล่องไฟ businesscards
  ความรู้: Tip Graphic Design สาระน่ารู้ เทคนิคการติดสติกเกอร์ การติดสติกเกอร์รถยนต์ การติดสติกเกอร์ลงกระจก เรียนภาษาจีน เรียนภาษาญี่ปุ่น Travel Guide In Thailand
  บริการจองที่พัก: ในประเทศ
  บริษัท ไทยสากลมีเดีย จำกัด ที่อยู่:1489 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 E-mail: thaisakolmedia@hotmail.com  
  Tel. 02-391-0154,02-392-3188 Fax. 0-2392-1180 Mobile:086-375-0005 Thaisakol Graphic Center Co.,Ltd. Copyright © 2007-2010 thaisakolgp.com