บริษัท ไทยสากลมีเดีย จำกัด  Thaisakol Graphic Center Co.,Ltd.  E-mail: thaisakolmedia@hotmail.com  
| หน้าแรก | Travel | สินค้า | บริการ | ผลงาน | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | สมัครงาน | สาระน่ารู้ | รวมlink |

เทคนิคการพิมพ์ออฟเซท(Offset Printing)

 

ต้นฉบับ (ตัวหนังสือ) ->เรียงพิมพ์->พิสูจน์อักษร->ทำ Artwork->ถ่ายฟิลม์

ทำแม่พิมพ์->พิมพ์->เข้าเล่ม

การพิมพ์ออฟเซทเป็นการพิมพ์ที่แม่พิมพ์ไม่ได้สัมผัสกระดาษโดยตรง แต่จะสัมผัสกับโมยางและถ่ายทอดภาพไว้และมาสัมผัสกับกระดาษอีกครั้งหนึ่ง อาจเรียกได้ว่าเป็นการพิมพ์แบบอ้อม(Indirect printing)

 ลักษณะงานพิมพ์ที่เหมาะสมกับการพิมพ์ออฟเซท

•พิมพ์จำนวนตั้งแต่ 3,000 ชุดขึ้นไป

•มีภาพประกอบหรือมีงานประเภท ตารางมาก

•ต้องการพิมพ์ภาพสี่สีหรือพิมพ์หลาย สี การพิมพ์พื้นราบได้ถูกพัฒนาขึ้น ปัจจุบันรู้จักในชื่อของการพิมพ์ระบบออฟเซท

•มีการทำอาร์ตเวิร์คที่ยุ่งยากและต้อง การความประณีตสูง ถ้าทำการพิมพ์ด้วยระบบอื่น จะทำได้ยากและเสียค่าใช้จ่ายมาก

•ต้องการคุณภาพงานและความรวดเร็ว ในการพิมพ์

•มีงบประมาณเพียงพอ ตัวอย่างงานพิมพ์ออฟเซท

•หนังสือที่ต้องการความรวดเร็วในการพิมพ์

•วารสารนิตยสารที่ต้องการความสวย งามด้านการพิมพ์

•หนังสือยกที่ต้องการความประณีต สวยงาม •งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ

 

หลักการสามโมในการพิมพ์ออฟเซต

1.1 โมแม่พิมพ์ (plate cylinder)เป็นโลหะทรงกระบอกที่รองรับแผ่นแม่พิมพ์โลหะซึ่ง โอบโมไว้และมีที่จับยึดไว้อย่างมั่งคงมีตำแหน่งสัมผัวกับลูกลิ้งน้ำและลูกกลิ้งหมึกชุดสุดท้ายและสัมผัสกับโมในขณะพิมพ์ ถ่ายโอนภาพจากแม่พิมพ์ลงบนโมยาง

1.2 โมยาง (blanket cylinder) เป็นโลหะทรงกระบอกสำหรับรองรับแผ่นผ้ายางที่โอบโมและจับยึดอย่างมั่นคงมีตำแหน่งสัมผัสระหว่างโมแม่พิมพ์กับวัสดุพิมพ์ทำหน้าที่รับหมึกพิมพ์จากบริเวณภาพของของแม่พิมพ์ ในลักษณะกลับซ้ายเป็นขวาหรือขวาเหมือนภาพส่งกระจก และถ่ายโอนภาพนั้น ลงสู่วัสดุพิมพ์ในลักษณะภาพที่เป็นจริง

1.3โมกดพิมพ์ (impression cylinder) เป็นโลหะทรงกระบอกสำหรับรองรับวัสดุพิมพ์มีตำแหน่ง ประชิดกับโมยาง ทำหน้าที่กดวัสดุพิมพ์ให้สัมผัสกับโมยาง โดยมีวัสดุพิมพ์แทรกอยู่ระหว่างกลาง

เอกสารอ้างอิง

วรพจน์ รอบรู้. (2536). เอกสารคำสอน :การผลิตวัสดุกราฟิก. ชลบุรี : เมษาคอมพิว.
ศิริพงค์ พยอมแย้ม. (2530). การพิมพ์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
สรกิจ โศภิตกุล. (2541). “การจัดพิมพ์หนังสือ”., เอกสารวิชาการเทคโน-ทับแก้ว. มหาวิทยาลัย ศิลปากร ทับแก้ว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2541 (มิถุนายน –ตุลาคม).
สนั่น ปัทมทิน. (2513). การเรียงพิมพ์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สุพร สุนทรนนท์. (2528). “การพิมพ์ออฟเซท” วารสารเทคโนโลยีการศึกษา. มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน).
สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ. (2545). การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์. กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา.


บทความอื่นที่น่าสนใจ
 • ขายที่ดิน (หมู่บ้านวิชิตนคร) ซอย 39 ราคาถูก ถมที่แล้ว
 • รับทำป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 • พระราชบัญญัติการเสียภาษีป้าย
 • ข้อควรรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New product development)
 • เทคนิคการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging)
 • เทคนิคการทำป้ายไฟ LED(สำหรับเชียร์)
 • เทคนิคการออกแบบป้าย Banner ที่ถูกต้อง
 • การเช็คตลับหมึกและผงหมึกเบื้องต้น
 • เทคนิคการ write Label ลงแผ่น CD และ DVD
 • วิธีรักษาและการป้องกันการดูแลรักษาเครื่อง Printer Inkjet ให้ใช้ได้นาน
 • เทคนิคในการเพิ่มประสิทธิภาพในการพิมพ์
 • เคล็ดลับการประหยัดต้นทุนในงานพิมพ์
 • เราควรเลือกติดตั้งแท้งค์ปริ้นเตอร์(Printer)เมื่อไร
 • วิธีการถ่ายภาพบุคคลและภาพ Portrait ให้ออกมาสวยงาม
 • Difference between the RGB color VS CMYK
 • Preparing images for Inkjet Printing
 • อ่านบทความทั้งหมด  สินค้า/Prduct
  Travel
  ตรายาง/Rubber stamp
  งานพิมพ์
  ป้ายโฆษณาDisplay
  ป้ายตัวอักษรโลหะ
  Inkjet/อิงค์เจท
  เช่า/ขายชุดจีน
  ตัวอย่างแบบตรายาง
  รับงานแสดงรำจีน
  Printer/เครื่องพิมพ์
  Software/โปรแกรม
  รวมความรู้
  Tip Photoshop Design
  เทคนิคการติดสติกเกอร์
  เทคนิคการติดสติกเกอร์รถยนต์
  การติดสติกเกอร์ลงกระจก
  Joinus: สมัครงาน สมัครงาน
  สถานที่ท่องเที่ยว: กรุงเทพฯ เชียงใหม่
  Bangkok Chiangmai
  สินค้า: ตรายาง นามบัตร งานพิมพ์ ป้ายตู้ไฟ ป้ายโฆษณาDisplay บิลใบเสร็จ ตัดสติกเกอร์ Inkjet/อิงค์เจท เช่า/ขายชุดจีน รับงานแสดงรำจีน Printer/เครื่องพิมพ์ Software/โปรแกรม
  สินค้าราคาถูก: รับทำป้ายโฆษณา รับทำนามบัตร รับทำตรายาง รับพิมพ์สติกเกอร์ รับพิมพ์โบรชัวร์ รับพิมพ์เมนู อิงค์เจท/Inkjet ป้ายอักษรโลหะ ป้ายตัวอักษรสแตนเลส ป้ายตัวอักษรสังกะสี ป้ายตัวอักษรทองเหลือง ป้ายตัวอักษรLED ป้ายกล่องไฟ ป้ายตู้ไฟ ป้าย Display ป้าย POP ป้ายกัดกรด ป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ป้ายนีออนไลท์ สมัครงาน ตัวอย่างนามบัตร ตัวอย่างตัวอักษรสแตนเลส ตัวอย่างตัวอักษรสังกะสี ตัวอย่างตัวอักษรทองแดง ตัวอย่างป้ายกล่องไฟ businesscards
  ความรู้: Tip Graphic Design สาระน่ารู้ เทคนิคการติดสติกเกอร์ การติดสติกเกอร์รถยนต์ การติดสติกเกอร์ลงกระจก เรียนภาษาจีน เรียนภาษาญี่ปุ่น Travel Guide In Thailand
  บริการจองที่พัก: ในประเทศ
  บริษัท ไทยสากลมีเดีย จำกัด ที่อยู่:1489 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 E-mail: thaisakolmedia@hotmail.com  
  Tel. 02-391-0154,02-392-3188 Fax. 0-2392-1180 Mobile:086-375-0005 Thaisakol Graphic Center Co.,Ltd. Copyright © 2007-2010 thaisakolgp.com